2018/2019 õppeaasta projektid

Projekt “Puhja lapsed tutvuvad metsloomade eluga II 2018-2019” 
Projektis osalevad rühmad Piibeleht, Meelespea, Kuldvõti, Kuldnupp
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel on suurenenud Puhja Lasteaed Pääsusilm 4 vanema rühma laste teadmised erinevate metsloomade elust ja tegevusest nende looduslikus keskkonnas.
Rühmad külastavad üht VVV SA programmidest: lumejänes (2x), orav, metskits.

Projekti toimumist toetab KIK.
Lisateave:  https://kik.ee/et/projekt/puhja-lapsed-tutvuvad-metsloomade-eluga-ii-2018-2019

 

Huvitava Bioloogia Kooli projekt “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias”
Projektis osalevad rühmad Kuldvõti, Kuldnupp, Meelespea
Projekti eesmärk: Panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast, suurendada nende teadmisi ja avastamisrõõmu.

Lisateave: http://www.huvitavbioloogia.ee/projektid/loodusteaduslikud-katsed-lasteaias

eTwinningu projek “Share Happiness”
Projektis osaleb rühm Meelespea
Projekti eesmärk: 
Laiendada laste maailmapilti, tutvuda teiste maade laste rõõmude ja muredega.

 

Räpina aianduskooli taimekasvatusprojekt „Tomatisõbrad

Osalevad rühmad Kuldvõti, Meelespea, Piibeleht

Projekti eesmärk: Katse käigus uurime kuidas ja kui kiiresti kasvavad hariliku tomati sortide ‘Venus’ ja ‘Vilma’ taimed ning katsetame kahe erineva loodusliku väetise (GreenTOP Taimeramm ja Biolani Mereadruekstrakt) mõju taimede kasvamisele.

Lisateave: https://aianduskool.ee/tomatisobrad/