2017/2018 õppeaasta projektid

Puhja Lasteaed Pääsusilm osales 2017/2018 õppeaastal järgmistes projektides:

Projekt “100 TERAVILJAPEENART”
Projektis osalesid rühmad Kuldvõti ja Kuldnupp
Projekti eesmärk: Õpetada nii külvajaid kui külalisi tundma erinevaid Eestis kasvatatavaid põllukultuure ning mõistma, kuidas tuleb toit meie lauale. Lapsed külvasid erinevaid teraviljasorte nii lasteaia õuepeenardele kui õpetaja põllulapile. Vili koristati sügisel ja küpsetati ka leivakakukesi.

Lisateave: https://www.ev100.ee/et/100-teraviljapeenart

Projekt “KÜÜNLAÜMBRISTE JAHT” JA “PATAREIJAHT”
Projektis osales rühm Kuldnupp
Projekti eesmärk: Õpetada lastele alumiiniumist teeküünlaümbriste ja tühjade patareide kogumise abil jäätmete sorteerimise ja keskkonnahoiu olulisust. Kõigi rühmade laste ja lastevanemate abiga koguti 5903 küünlaümbrist, millega saavutati Tartumaa lasteaedade seas 5. koht, ja 248 patareid, millega saavutati Tartumaa lasteaedade ja koolide seas 51. koht.

Lisateave: https://www.kuunlajaht.com/uploads/6/2/7/6/62768063/k%C3%BC%C3%BCnlajaht_tulemused_lasteaiad.pdf
https://www.kuunlajaht.com/uploads/6/2/7/6/62768063/k%C3%BC%C3%BCnlajaht_tulemused_patareijaht.pdf

Projekt “PUHJA LAPSED TUTVUVAD METSLOOMADE ELUGA 2017-2018”
Projektis osalesid rühmad Rukkisinine, Kuldvõti, Kuldnupp, Meelespea
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel on Puhja Lasteaia Pääsusilm 4 rühma lapsed (92 last) tutvunud VVV SA õppeprogrammide käigus erinevate metsloomadega. Lapsed on mängulisel teel ja läbi aktiivsete tegevuste omandanud uusi teadmisi metskitse, orava ja jäneste elu ja tegevuse kohta. Saadud uusi mänge ning teadmisi jagavad lapsed ja õpetajad Puhja lasteaia keskkonnamängude päeval 2018. aasta kevadel teiste rühmadega.

Projekti rahastas KIK.
Lisateave: https://kik.ee/et/projekt/puhja-lapsed-tutvuvad-metsloomade-eluga-2017-2018

 

eTwinningu projektid
             Christmas Card Exange 2017
Projektis osales rühm Meelespea
Projekti eesmärk: Arendada laste maailmapilti, tutvuda teiste maade jõulutraditsioonidega.
            100 folk games for Estonian children
Projektis osalesid rühmad Meelespea ja Rukkisinine
Projekti eesmärk: Projekti käigus valmisid Eesti 100. sünnipäeva auks rahvamängude videod, mis aitavad tulevikus teistel rahvamänge õppida.

Lisateave: http://100-rahvamangu-lastele.blogspot.com.ee/

Huvitava Bioloogia Kooli projekt “LOODUSKESKKONNA-ALASED KATSED LASTEAIAS”
Projektis osalesid rühmad Rukkisinine, Kuldvõti, Kuldnupp, Meelespea
Projekti eesmärk: Panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast, suurendada nende teadmisi ja avastamisrõõmu.  Jaanuarist maini viidi igas kuus läbi üks katse: jaanuaris “Janune seller”, veebruaris “Külmetav hüljes”, märtsis “Valged hambad”, aprillis “Väike uba” ja mais “Näljased putukad”. Projekt jätkub septembris 2018.

Lisateave: http://www.huvitavbioloogia.ee/projektid/loodusteaduslikud-katsed-lasteaias

Räpina Aianduskooli taimeprojekt ”KURGISÕBRAD”
Projektis osales rühm Meelespea
Projekti eesmärk: Katse käigus uurida, kuidas ja kui kiiresti kasvavad harilik kurk ja kare pisimelon, kasvatada, hooldada ja vaadelda neid, võrrelda nende kasvu ja saada vilju.

Lisateave: http://projekt.aianduskool.ee/kurgisobrad/

Projekt “TERE, KEVAD!”
Projektis osalesid rühmad Rukkisinine, Kuldvõti ja Kuldnupp 
Projekti eesmärk:

  • Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
  • Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses;
  • Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

Lisateave: https://terekevad.ee/?aasta=2018&leht=ylevaade