Märtsikuus “Kogume samme”

Puhja lasteaia personal osales märtsikuus tervisemeeskonna eestvedamisel “Kogume samme” algatuses.

Perioodil 01.03 – 31.03.21 oli võimalus kõigil koguda igapäevaselt samme ja need sammud fikseeriti nädalate lõikes tabelisse. Kokku kogus lasteaia personal, kus peaaegu kõik aktiivselt osalesid 6,7 miljonit sammu. See näitab, et kõik on väga aktiivsed liikujad nii tööl olles kui ka tööväliselt. Kõik osalejad olid väga tublid ja keskmiseks sammude arvuks tuli ligi 300 tuhat osaleja kohta. Kolm tublimat sammude kogujat olid õpetajad Galina, Reet ja Stella, kes said ka lasteaia poolt tänukirjad ning vitamiine.