Puhja Lasteaed Pääsusilm liitus Rohelise Kooli projektiga

Selle aasta oktoobris liitus meie lasteaed Rohelise Kooli projektiga. Oleme moodustanud selleks meeskonna, kuhu on kaasatud igast rühmast üks meeskonnaliige, tervisemeeskonna juht, eripedagoog, hoolekogu esindaja ja laste esindaja.

Edukaks tegevuseks on vaja lasteaia juhtkonna ja hoolekogu toetust. Oluline on, et terve Pääsusilma meeskond teaks, mida tähendab liitumine antud projektiga ja et kogu maja personal oleks osalemisest huvitatud. Võtmeteguriks on olla aktiivne osaleja ja samuti kaasata lapsi antud projekti.

Et meie projekt oleks edukas, siis loomulikult vajame igakülgset toetust ka Teilt armsad lapsevanemad.