2019/2020 õppeaasta projektid

Projekt „Puhja lasteaia lapsed tutvuvad metsloomade eluga“ III 2019/2020

Projektis osaleb Meelespea rühm.

Projekti toetab KIK

Projekt „Tere Kevad“

Projektis osaleb Meelespea rühm

Projekt „Tulest targem“

Projektis osalevad Meelespea, Piibeleht

Räpina Aianduskooli projekt lasteaedadele.

Projektis osalevad Meelespea, Piibeleht, Õnnelill

Huvitava Bioloogia Kooli projekt „looduskeskkonna-alased katsed lasteaias“

Projektis osalevad Meelespea, Piibeleht, Õnnelill

Tervist Edendav Lasteaed – koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga

Projektis osalevad Kuldnupp, Kuldvõti, Rukkisinine, Õnnelill, Meelespea ja Piibeleht

Programm „Kiusamisest vabaks!“

Projektis osaleb Piibeleht