Tereviseedendus Puhja Lasteaias

Puhja Lasteaed Pääsusilm kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2009 aastast alates. Lasteaias toimuva tervisealase tegevuse läbiviimiseks koostatakse iga õppeaasta alguses tegevuskava, lähtudes maja tegevuskavast, Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest ja arengukavast. Tervisalase tegevuse eestvedajaks lasteaias on tervisemeeskond.

Info värskendatud september 2023