Bussiring

Et sinu laps saaks bussiga lasteaeda ja koju sõita tuleb esitada avaldus ning täita volitus.

Puhja Lasteaed Pääsusilm kodukord §11
(5) Lasteaia direktor hindab avalduse alusel bussiringi teenuse kasutamise vajadust ja teeb vastava otsuse ning teavitab sellest vanemat taasesitamist võimaldavas vormis. Otsus tehakse iga õppeaasta kohta eraldi.
(6) Avalduse rahuldamise korral esitab vanem allkirjastatud vormikohase volituse (edaspidi volitus) bussiringi teenuse kasutamise kohta lasteaia direktorile.

Bussisõidu avaldus
Puhja bussiringi VOLITUS
Vormide täitmiseks tuleks need esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms).
Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil.

Info värskendatud september 2023