Õuesõpe

Õuestegevused ja liikumine on kasulikud tervisele ja lapse igakülgsele arengule. Tänapäeva lapsed veedavad palju aega arvutite ja telerite ees, õues sportimine ja mängimine on jäänud tahaplaanile. Laste vähene liikumine on ajendanud meie õpetajaid otsima õppimisviise, mis võimaldavad  õppida  kõigi meeltega. Puhja lasteaia hea õpikeskkond pakub piisavalt võimalusi, mis innustavad lapsi ühisele uurimisele ja katsetamisele ning mitmekülgsele eneseväljendamisele ja loovale probleemilahendusele. Meie hooviala on ideaalne õpikeskkond, mis võimaldab õpetajatel ja lastel õue uue pilguga vaadata ja kus õpetajad saavad kavandada loovaid ja arendavaid õppetegevusi kasutades selleks meie Väravast Väravani õpperada.

Meie lasteaias viiakse õuesõppetegevusi läbi kõikides rühmades iganädalaselt, olenemata ilmast.

Info värskendatud september 2023