Rohelise kooli teemad 2020/2021

  1. Lasteaia õueala elurikkus ja loodus
  2. Tervis ja heaolu
  3. Prügi ja jäätmed