Tervisemeeskonna eesmärgid 2022/2023

– Tervisedenduse alane koostöö erinevate huvigruppide vahel on süsteemne ja tulemuslik.

– Lasteaia sise – ja väliskeskkond on tervislik ja turvaline ning vastab tervisekaitsenõuetele.
– Lasteaia sündmuste kavas on rahvakalendri tähtpäevad.
– Õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad laste eripärast ja individuaalsusest.
– Teeme igakülgset koostööd lastevanematega propageerides tervislikke eluviise.
– Liikumisaktiivsuse tõstmine on meie maja üheks prioriteediks.
– Naudime õues liikumist ja õppimist.

Info värskendatud september 2022